• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn

Bộ tiết kiệm tủ mát - tủ lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ của tủ lạnh và tủ mát
  • Energy Savings up to 35%
  • Provide more effective comfort cooling 30%
  • Reduce maintenance costs 50%
  • Extend equipment life 50%
Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

ECOVN-AC : Bộ tiết kiệm điều hòa dành trong dân dụng 
Read more
Bộ tiết kiệm tủ mát - tủ lạnh

Bộ tiết kiệm tủ mát - tủ lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ của tủ lạnh và tủ mát
Read more
Giám sát điện năng tiêu thụ

Giám sát điện năng tiêu thụ

                                                           
Read more