• 0978 84 82 84
 • giaptv@ecopas.vn

Bộ tiết kiệm cho máy làm lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ
Theo thống kê của các chuyên gia WB- Ngân hàng thế giới thì hệ thống tủ làm lạnh chiếm khoảng 20% lượng tiêu thụ năng lượng của thế giới và kinh nghiệm triển khai thực tế chứng minh thì việc giảm chi phí năng lượng - nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị - đồng thời cung cấp kiểm soát chính xác hơn nhiệt độ các sản phẩm thực phẩm lưu trữ.
Refrigeration systems account for around 20% of the world’s energy consumption and we have considerable practical experience to demonstrate there is real potential to achieve dramatic reductions in energy costs – improve equipment performance and reliability – at the same time providing more accurate control of the temperature of stored food products.

ECOVN-AR is a range of energy saving and temperature monitoring products designed to improve the efficacy of refrigeration systems. They are used primarily in commercial applications.


The ECOVN-AR range of Chilled Unit Energy Savers will:-

 • Save up to 30% in energy costs
 • Provide more accurate food temperature control
 • Enable easy non-invasive measurement of food temperatures
 • Reduce heat, noise and vibration within the compressor
 • Reduce maintenance costs
 • Extend equipment life
 • Energy Savings up to 35%
 • Provide more effective comfort cooling 30%
 • Reduce maintenance costs 50%
 • Extend equipment life 50%
Bộ tiết kiệm điều hòa công nghiệp ( Inverter, VRV, VRF )

Bộ tiết kiệm điều hòa công nghiệp ( Inverter, VRV, VRF )

ECOPAS là một công cụ mạnh mẽ, giúp bạn quản lý điện năng tiêu thụ 
Read more
Bộ tiết kiệm cho máy làm lạnh

Bộ tiết kiệm cho máy làm lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ
Read more
Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

ECOVN-AC : Bộ tiết kiệm điều hòa dành trong dân dụng
Read more