• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn

Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

ECOVN-AC : Bộ tiết kiệm điều hòa dành trong dân dụng
  • Energy Savings up to 35%
  • Provide more effective comfort cooling 30%
  • Reduce maintenance costs 50%
  • Extend equipment life 50%
Bộ tiết kiệm điều hòa công nghiệp ( Inverter, VRV, VRF )

Bộ tiết kiệm điều hòa công nghiệp ( Inverter, VRV, VRF )

ECOPAS là một công cụ mạnh mẽ, giúp bạn quản lý điện năng tiêu thụ 
Read more
Bộ tiết kiệm cho máy làm lạnh

Bộ tiết kiệm cho máy làm lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ
Read more
Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

ECOVN-AC : Bộ tiết kiệm điều hòa dành trong dân dụng
Read more