• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn
 

Giám sát điện năng tiêu thụ

                                                           

ECOPAS: GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG 

Đối với các đơn vị, tổ chức đã đưa ra quyết định đầu tư vào các sản phẩm TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG với mong muốn giảm chi phí điện năng nhưng không ảnh hưởng tới nhiệt độ cần đạt được....thì gửi cho chúng tôi hóa đơn. Thì với giám sát và phân tích của ECOPAS  sẽ trở thành những đồng minh không thể thiếu.
Đây cũng là một giải pháp vô giá cho tất cả các doanh nghiệp có tầm nhìn và  giá trị đạo đức xã hội

ECOPAS  sẽ giúp bạn kiểm soát được chi phí năng lượng và lượng khí thải carbon ra môi trường. ECOPAS làm những điều không thể thành có thể:
- Bạn sẽ có thể nhìn thấy chính xác năng lượng bạn đang sử dụng bao nhiêu: từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng... tùy chọn
- Giúp bạn tránh lãng phí điện năng tiêu thụ và giảm chi phí không đáng có mỗi tháng
- Cảnh báo cho bạn tức thời về điện năng tiêu thụ vượt quá ngưỡng cho phép
- Cảnh báo khi mất điện bằng: mail, SMS, call, ...
-...
Không giống như các thiết bị khác, ECOPAS cung cấp hiệu suất thời gian thực tế, nhìn thấy sự thay đổi hiệu quả ngay lập tức. Không những đáp ứng nhu cầu, mà nó còn giúp bạn giám sát từng thiết bị riêng biệt, hạn chế điện năng bị rò rỉ, cảnh báo những người lạm dụng năng lượng, vô ý thức và thậm chí kiểm tra hiệu quả của các sản phẩm tiết kiệm năng lượng mà bạn muốn đánh giá.

  • Displays your energy report real time99.99%
  • Able to pin point energy waste100%
  • Consumption Awareness100%
  • Energy Savings up to 35%
  • Provide more effective comfort cooling 30%
  • Reduce maintenance costs 50%
  • Extend equipment life 50%
Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

Bộ tiết kiệm điều hòa dân dụng (9.000 BTU to 18.000 BTU)

ECOVN-AC : Bộ tiết kiệm điều hòa dành trong dân dụng 
Read more
Bộ tiết kiệm tủ mát - tủ lạnh

Bộ tiết kiệm tủ mát - tủ lạnh

ECOVN-AR là một sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và theo dõi nhiệt độ của tủ lạnh và tủ mát
Read more
Giám sát điện năng tiêu thụ

Giám sát điện năng tiêu thụ

                                                           
Read more