• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn

Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn ?

Lãng phí tới 40% điện năng mà bạn chưa biết. Chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết được bài toán đó:

- Giảm chi phí năng lượng của bạn

- Giảm lượng lượng khí thải các bon ra môi trường

- Giảm chi phí bảo trì thiết bị và tăng tuổi thọ của sản phẩm

- Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm

- Cải thiện môi trường xanh 

- Bảo vệ sức khỏe 
- ...
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và chúng tôi sẽ có một cuộc khảo sát điện năng miễn phí. Sau cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo miễn phí chi tiết chính xác cách cắt giảm chi phí và giảm lượng khí thải carbon. ECOPAS luôn giữ mục tiêu là sản phẩm 100% tiết kiệm và chúng tôi sẽ khảo sát chi tiết về mức tiêu thụ và tiêu thụ năng lượng của khách hàng với mục tiêu giảm tối thiểu 25% lượng tiêu thụ năng lượng hàng năm, bằng cách loại bỏ chi phí vô ích, tối ưu hóa hiệu quả thiết bị và để tìm hiểu phần còn lại, hãy gọi cho chúng tôi để thuận tiện cho việc thảo luận : "làm thế nào mà chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn tăng  lợi nhuận bằng cách loại bỏ lãng phí năng lượng không cần thiết ".