• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn

Bài viết về giá trị cốt lõi
- Nhân Lực:   là nhân tố chính và là chủ yếu của Cty. Con người được đặt làm trung tâm của vũ trụ, cũng là trọng tâm chính của tất cả các vấn đề nảy sinh.


 

- Sản phẩm chất lượng: sản phẩm là yếu tố xương sống của Cty, thì chất lượng quyết định sự tồn vong của Doanh nghiệp
 


- Tốc độ: Tốc độ làm lên sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chậm trễ trong thời đại 4.0 đồng nghĩa với việc tạo ý tưởng cho đối thủ, làm nền cho họ. Xử lý nhanh nhất có thể
 


- Đáng tin: Là niềm tin của khách hàng đặt vào sản phẩm, và thước đo đánh giá  thành quả lao động được giữ vững.
 


- Tầm nhìn: Là con đường để Cty vươn mình lên, nó là định hướng tương lai, là kim chỉ nam cho Cty hướng tới