• 0978 84 82 84
  • giaptv@ecopas.vn

Các yêu cầu quản lýCảnh báo vào điện thoại, email, hay gọi điện cho Quản lý hay bảo vệ... Lên tới 1.000 số điện thoại khi:

- Mất điện

- Sụt nguồn điện

- Cosphi không ổn định

- Có khói trong cửa hàng, hay một khu vực cần giám sát

- Hay nhiệt độ không đạt hay vượt quá mức quy định

-
Động cơ đến ngày cần chuẩn bị bảo trì hoặc thay thế


-..............

Liên hệ số hotline để được tư vấn miễn phí